No3065嫩模美七Mia私房性感开背毛衣喝牛奶主题真空侧露豪乳诱惑写真48P美七Mia秀人网

No3065嫩模美七Mia私房性感开背毛衣喝牛奶主题真空侧露豪乳诱惑写真48P美七Mia秀人网

川芎肉桂熟地黄,连服数剂奏捷效。若呕逆恶心加乳香、豆粉、甘草。

治一切名利失意,抑郁烦恼,七情所伤,不思饮食,面黄形瘦,胸膈痞闷诸症,极有神香附米一斤半,用瓦器炒令黄色,取净末一斤,茯神去皮木,为末四两。一方治挟血成窠囊,心下痞者。

昔张仲景先生作《伤寒论》,立一百一十三方,言后世必有执其方以误人者。治下元虚损,腰膝无力,精神倦怠,颜色不华,头目昏眩,滑精梦遗,或盗汗自汗,一切不足之症。

芝麻一升研末,和米二合,煮粥食,肠润即通。每五十丸,姜汤下。

如四肢逆冷,又泄痢类伤寒阴症,又难用四逆汤,必用倍参生化汤,加附子一片,可以回阳止逆,又可以行参、归加参生化汤治产后发厥,块痛未止,不可加、术。黑荆芥穗赤石脂,一剂子下保平安。

 援土固胎参术药,萸桂杜仲菟丝断。血旺而气衰,则儿虽向下而儿门不开;气旺而血衰,则儿门可开而儿难向下,是气所以开交骨,血所以转儿身也。

Leave a Reply